Final Day (16DEC) Result:

Tianjin 1-2 Hong Kong

Guangdong 2-2 Batu Pahat, Malaysia
Extra time: Guangdong 2-3 Batu Pahat, Malaysia

Congratulations to Batu Pahat, Malaysia!


3rd Day (15DEC) Result:

Tianjin 3-4 Guangdong

Hong Kong 3-4 Batu Pahat, Malaysia

 

2nd Day (13DEC) Result:

Batu Pahat, Malaysia 2-0 Tianjin

Guangdong 6-6 Hong Kong

 

1st Day (12DEC) Result:

Guangdong 2-2 Batu Pahat, Malaysia

Hong Kong 2-2 Tianjin